fbpx

Csapatunk

Munkatársaink:

Albert Kinga

Önkénteskoordinátor

Sok évig bölcsésznek tanultam, majd a társadalomtudományok felé mozdultam el, és elvégeztem az ELTE-n a Közösségi és civil tanulmányok mesterszakot. Itt ismerkedtem meg a közösségfejlesztés és közösségszervezés módszereivel. Főleg a lakáspolitika, hajléktalanellátás érdekel, évek óta önkénteskedem a Menhely Alapítványnál, korábban pedig a Vöröskereszt Országos Igazgatóságán dolgoztam szociális referensként. A Habitat számomra azért ideális munkahely, mert egyszerre foglalkozunk szakpolitikával, érdekérvényesítéssel, illetve terepi munkával, ez a kettő pedig együtt tud hatékonyan és eredményesen működni. Én önkénteskoordinátorként segíteni akaró embereket hozok össze az egyik legfontosabb üggyel, a lakhatási szegénység felszámolásával, és a közös munkánk látványos és azonnali eredménnyel jár, ez pedig rendkívül megerősítő és lelkesítő.

Farkas Zoltán

Terepi projektmenedzser

Budapest környékén élek családommal. 2017 őszétől dolgozom a Habitatnál terepi projektmenedzserként. Ezt megelőzően az oktatás-nevelés területén dolgoztam évtizedekig. Ezzel egyidőben intézmény-és létesítményvezetőként, illetve üzemeltetőként szereztem tapasztalatot. A Habitat for Humanity Magyarországnál végzett munkám azért fontos számomra, mert tevékenységem eredményeként tényleges segítséget tudok nyújtani azoknak, akiknek erre valóban óriási szüksége van.

Feldmár Nóra

Energiaszegénység szakértő

Fontosnak tartom, hogy civil szervezetek foglalkozzanak a szegénység fizikai tényezőivel is, mint a lakhatás vagy az energiafogyasztás. Ezen kívül hiszem, hogy a társadalmi-gazdasági folyamatokat környezeti kérdésekkel párhuzamosan kell kezelni. Az elmúlt években több helyi közösséggel volt szerencsém együtt dolgozni itthon és Szlovákiában. Az Igazgyöngy Alapítvány munkatársaként kisléptékű biobrikett készítésbe kezdünk, a Védegylet Átalakuló Közösségek programjában számos gyakorlati projektben vettem részt (közösségi konyhaépítés, vályogvakolás, ablakszigetelés, kályhaépítés, stb.). 2017-ben kályhaépítő képesítést szereztem. Ezen kívül az energiaszegénység jelenségének vizsgálata, kutatása foglalkoztat.

Ferencz Norbert

Szociális munkás

Szociális munkás és kéményseprő-mester vagyok. Korábban a hajléktalanellátásban, utcai szociális munkásként és éjjeli menedékhelyen dolgoztam, civil pártfogóként fogvatartottakkal végeztem szociális munkát, majd mentorkodtam a „tapasztalati szakértő” képzésben. Közösségi szociális munkás tevékenységet folytatok a szociális ágazatban érdekképviseleti tevékenységet ellátó szakszervezetekben. Kéményseprőként a fővárosban és Pest megyében végeztem tüzeléstechnikai tanácsadást és prevenciós célú karbantartási feladatokat. A Habitathoz az újpesti szociális városrehabilitációs projekt kapcsán kerültem. Meggyőződésem, hogy a hajléktalanság csökkentését épp úgy csak határozott, központi és igazságos lakáspolitikával lehet elérni, mint a területi egyenlőtlenségek, vagy épp a szegregáció csökkentését. A Habitatban végzett munkám tulajdonképpen a lakásszegénység felszámolásáért folytatott küzdelem része.

Juhász Eszter

Szociális munkás

Szociális munka alapszakon végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, jelenleg közösségi és civil tanulmányok mesterképzésben veszek részt szintén az ELTE hallgatójaként. Korábban a hajléktalanellátás területén dolgoztam egy fővárosi fenntartású intézményben, ahol főként a hajléktalan léthelyzetben lévő emberek problémáinak kezelésével foglalkoztam. A hajléktalanellátás területén főleg egyéni esetekkel dolgoztam, de mindig is éreztem, hogy számomra a közösségi szociális munka gyakorlata az, amiben ki tudok teljesedni. Mindig is kerestem az olyan lehetőségeket, ahol közösségfejlesztést végezhetek, így kerültem a Habitat csapatához. Jelenleg a Habitat tagjaként Újpesten dolgozom egy szociális városrehabilitációs projektben. Szociális munkásként fontosnak tartom, hogy aktív részese legyek annak a folyamatnak, melyben cél a szegénység és a területi egyenlőtlenségek csökkentése, a lakhatási szegénység enyhítése, a reintegráció elősegítése, illetve a társadalmi mobilizáció elősegítése. E célok elérésében fontos az igazságos lakáspolitika, amely figyelembe veszi a társadalmi különbségeket is. Úgy gondolom, a Habitat csapatának tagjaként, munkámmal e célok eléréséért tudok aktívan tenni.

Kiss Eszter

Kommunikációs menedzser

Az ELTE Kommunikáció- és médiatudomány szakán médiakutatóként diplomáztam. Tanulmányaim alatt újságíró gyakornokként dolgoztam, pályafutásomat pedig az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet junior kutatójaként, valamint párhuzamosan a Független Médiaközpont külsős munkatársaként kezdtem. Ezt követően 2,5 éven keresztül account managerként előbb egy PR, majd egy digitális ügynökség csapatát erősítettem, ahol magyar és nemzetközi márkák sajtó- és online kommunikációján dolgoztam. A Habitat tevékenysége azért is áll nagyon közel hozzám, mert a megfizethető és méltó lakhatást mindannyiunk közös ügyének érzem. Itt a leginkább rászorulókat közvetlenül is van lehetőségünk támogatni, míg a széles körben érintetteknek a szakpolitikai munkán és a nyilvánosságon keresztül tudunk segítséget nyújtani.

Kukk László

Építésvezető

Az Irinyi János Vegyipari Szakközépiskolában végeztem vegyipari szakmunkás és laboránsként. Eddigi pályafutásom során dolgoztam laboránsként, voltam raktáros és kimérő is. Munkám mellett önkéntesként vettem részt építkezéseken az InDaHouse Alapítványnál. Itt találkoztam a Habitat nevével is, illetve itt jutott el hozzám az építésvezető-helyettes pozíció híre is. Azt gondolom, a biztonságos lakhatás előfeltétele a fejlődésnek is, ezért nagyon fontos a Habitat munkája ma Magyarországon.

Lados Noémi

Szociális munkás

Az ELTE társadalomtudományi karán szociális munka alap- és mesterszakot végeztem. Fő szakterületem a gyermekvédelem (alapellátás) és sokproblémás családokkal folytatott segítő munka. Jelenleg szociális munkásként állami és civil szférában egyaránt dolgozom. Több évig közreműködtem büntetésvégrehajtási intézetben szabadságvesztésre ítélt fiatal felnőttek szabadulásra való felkészítésében, 2014 óta önkéntesként vagyok jelen Kőbánya egyik legnagyobb szegregátumában, ahol settlement jellegű szociális munkát, közösségfejlesztést végezve különféle prevenciós és szabadidős programokat tartunk az ott élő családoknak. 2019 év eleje óta dolgozom a Habitatnál az újpesti szociális városrehabilitációs programban. A Habitat csapatában segítő szakemberként van időm és lehetőségem olyan szakmai munkát végezni, ahol cél, hogy olyan igazságos és befogadó lakáspolitika legyen, amely figyelembe veszi a társadalmi különbségek csökkentését, illetve ahol cél, hogy egyenrangú félként vonjuk be az érintetteket.

László Johanna

Szociális munkás

Szociális munkás mestervégzettségem van, tanulmányaimat itthon és külföldön folytattam. Később a MOME Kultúramenedzsment képzése keretében diplomáztam. Szociális munkásként egyéni, csoport- és közösségi területen is tapasztalatot szereztem hazai és nemzetközi munkakörnyezetben is. Dolgoztam többek között szabadságvesztésüket töltő fiatal felnőttekkel, alacsony jövedelmű családokkal, gyermeküket egyedül nevelő anyákkal, lakhatási szegénységben élőkkel. Ezek a szakmai évek megerősítettek abban, hogy a problémás egyéni élethelyzetek mögött gyakran makroszintű nehézségek is állnak: így lakhatási kérdésekben a kevés és rossz állapotú szociális bérlakás, az ingatlanpiaci árszínvonal, a földrajzi, társadalmi és a – sokszor nem megfelelő – jogszabályi környezet is befolyásolhatja az egyéni lehetőségeket. Fontos számomra, hogy a Habitat munkatársaként egy elkötelezett szakmai csapat részeseként én is tehetek azért, hogy pozitív változások történjenek, és a biztos lakhatás ne kevesek kiváltsága legyen, hanem mindenki joga.

Pintér Krisztina

Irodai és pályázati asszisztens

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán szereztem szociális munkás diplomát és mentálhigiénés végzettséget, majd tanulmányaimat szociálpolitika mesterszakon folytattam. A szociális szakma több területén kipróbáltam magam, dolgoztam a civil és az állami szektorban segítő szakemberként és vezetőként is. Érdeklődésem egyre inkább a szervezeti koordináció, a gazdasági és működtetési feladatok ellátása felé fordult, így az elmúlt években elsősorban pénzügyi adminisztrációval és intézményüzemeltetéssel foglalkoztam. Hiszek benne, hogy a méltó lakhatás alapvető emberi jog, hogy szociálpolitikai eszközökkel, komplex, hosszú távú támogató programokkal enyhíthető a szegénység, elősegíthető a társadalmi mobilitás. A Habitat for Humanity csapata projektjeivel tényleges segítséget nyújt a rászorulóknak és valóban hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához. Örülök, hogy aktív részese lehetek ennek a folyamatnak.

Szegfalvi Zsolt

Ügyvezető igazgató

Elsősorban háromgyermekes férj és családapa vagyok. Gépész-, hajógépészmérnök végzettségem és sokféle for-profit és non-profit munkatapasztalatom van: többek között a Greenpeace magyar és regionális szervezeténél több mint 10 évet dolgoztam. Meggyőződésem, hogy a magyar civil szervezetek társadalmilag fontos céljaikat és a fenntartható működést csak hatékony és professzionális módszerekkel, komoly társadalmi támogatottságot kiépítve érhetik el. 2016-ban lettem a Habitat for Humanity magyar irodájának a vezetője. Az elmúlt években voltak számomra vezetőként nagy kihívást jelentő időszakok. 2019-ben, új struktúrában, friss csapattal, megújult stratégiával dolgozunk, amely kiegészítve kollégáim profizmusával kiváló alap az előttünk álló szervezeti és szakmai kihívások megoldására. A Habitat for Humanity Magyarország a lakhatási szegénység megszüntetéséért, valamint méltányos, a szociális különbségeket csökkentő lakáspolitikáért harcol. Hisszük: minden ember megérdemli, hogy biztonságos, megfizethető és egészséges otthonban élhessen. Ez egy olyan cél, amiért érdemes küzdeni!

Tar Emese

Adományszervező menedzser

A Szent István Egyetem, közgazdász szakán végeztem 2011-ben. Már az egyetem alatt elkezdtem a civil szférában dolgozni. Pályafutásom a WWF-nél kezdődött, ahol a magánadományozói programon kezdtem el dolgozni, majd később vezettem is azt. 2013-ban elköltöztem az Emirátusokba, ahol belekóstoltam a versenyszférába is, egy technológiai start-up marketing részlegét vezettem. 2016-ban hazaköltöztem és ismét adományszervezéssel kezdtem foglalkozni, több magyar és külföldi szervezetnél. 2018 végén csatlakoztam a Habitat csapatához, ahol a vállalati kapcsolatokért vagyok felelős. Nagyon szeretem ebben a munkában azt, hogy közvetlen segítséget tudunk nyújtani rászoruló embereknek, így a munkánk eredménye szinte azonnal látszik.

Trautmann Tamás

Gazdasági vezető

A Gábor Dénes Főiskolán végeztem informatikus mérnökként. Főiskolai tanulmányaim alatt végeztem el a mérlegképes könyvelést. Mintegy 20 éve dolgozom a civil szektorban, főként a pénzügyi területek vezetése volt a fő feladataim. 2017 augusztusában kerültem a Habitathoz. Munkám a pénzügyi, számviteli terület vezetése / összefogása, a hivatalokkal és partnerekkel való pénzügyi kommunikáció, a szervezet gazdaságos üzemeltetése. Szeretek csapatban dolgozni, és fontosnak tartom az összefogást az élet minden területén.

Vankó Lili

Szakpolitikai menedzser

Mindig is társadalompolitikai kérdések foglalkoztattak, ezen affinitás kapcsán nemzetközi tanulmányok, majd ökológiai közgazdaságtan szakot végeztem. Dolgoztam civil és nemzetközi szervezeteknél Európa-szerte, az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikával foglalkozó szakosztályán, illetve társadalmi és környezeti igazságosságért fellépő aktivista csoportokkal. Úgy gondolom, hogy egy igazságos lakhatási szakpolitika egyszerre a tisztességes életszínvonal biztosításának és társadalmi különbségek kiegyenlítésének alapköve, melynek emellett fontos környezetvédelmi vetületei is vannak. A Habitat munkásságát régóta követem, nagyon hálás vagyok, hogy a szakpolitikai és érdekérvényesítési területeken végzett munkához hozzájárulhatok. 

Külsős szakértőink:

Dobos Balázs

Online kommunikációs szakértő

1991-ben születtem Budapesten, de néhány évig egy Tisza-menti kis faluban laktam. A természet iránti érdeklődésem ekkor kezdett kialakulni, és ez azóta is tart. Waldorf iskolába jártam, itt kezdtem önkéntesként gyermektáborokat szervezni, ezt a tevékenységet immár a Magonc Alapítvány elnökeként is folytatom. Emellett főállásban a Greenpeace magyar irodájánál dolgozom online engagement managerként. A Habitathoz 2016 októberében csatlakoztam külsősként: azóta segítem a szervezet munkáját különféle online kommunikációs feladatokban: a grafikai munkáktól kezdve egészen a technikai rendszerek üzemeltetéséig.

Krajcsovics Balázs

Szociális munkás

Szociális munka alapképzésben 2010-ben diplomáztam az ELTE-n, majd 2012-ben mesterfokozatot szereztem. Dolgoztam mozgássérült emberekkel, drogfüggőkkel, 2011-óta pedig elsősorban hajléktalan emberekkel dolgozom. 2015 tavaszán csatlakoztam a Habitat for Humanity Magyarország csapatához, az „Elsőként Lakhatást” program szociális munkásaként. Hitem, hogy van kiút a hajléktalanságból, a Habitat csapatánál eltöltött idő alatt konkrét tapasztalatokkal erősödött. A Habitat szellemisége számomra a kölcsönösen nyújtott támasz által kínált lehetőségeket jelenti. Az önkéntesekkel való közös építkezések során megtapasztalhatom az önzetlen segítség erejét, azok a hajléktalan, illetve volt hajléktalan emberek pedig, akikkel együttműködhetek, arra tanítanak, hogy hogyan tudok szociális munkásként nem ügyféllel, vagy klienssel, hanem egyenrangú partnerrel együtt dolgozni.

Ónodi-Szabó Lenke

Projektmenedzser

Az ELTE-n végeztem angol-finn szakon, és a nyelvtanítás és fordítás mellett pályázatírással és projektmenedzsmenttel foglalkoztam. Mindig is fontos volt számomra a rászorulók megsegítése, és ehhez projektmenedzserként, a különböző folyamatokat és embereket összehozó, szervező szerepben tudok a legtöbbet hozzátenni. Korábban részt vettem adománygyűjtésben hajléktalanok számára, a Magyar Vöröskereszttel és a Máltai Szeretetszolgálattal is működtem együtt, 2019 októbere óta pedig a Habitatnál egy társadalmi vállalkozás felépítésén dolgozom. Nagyon örülök, hogy egy ilyen hiteles, elhivatott és tehetséges csapattal dolgozhatok együtt annak érdekében, hogy a Magyarországon lakhatási szegénységben érintett emberek valódi segítséget kapjanak.

Tüske Józsefné Évi

Adminisztrációs asszisztens, Csurgó

2001-től a csurgói szervezet megalakulásától dolgozom a Habitat munkatársaként. Előtte 19 évig egy helyi bankban voltam lakossági folyószámla ügyintéző. Miután létszámleépítés miatt munkanélkülivé váltam, elvégeztem egy szoftverüzemeltetői tanfolyamot, a sikeres vizsga után pályáztam meg a meghirdetett adminisztratív állást. Az előző munkám során is meghatározó volt számomra, hogy emberekkel foglalkozhattam, amely a mostani feladatköröm miatt még jobban előtérbe kerülhetett, mert a programokban részt vevő családokkal az építkezés, felújítás befejezése után is folyamatosan kapcsolatot tartok, különböző emberi sorsokat ismerhettem meg, ami színessé, érdekessé teszi munkámat, szívesen végzem a családgondozással összefüggő feladatokat is.