ETIKUS ADOMÁNYGYŰJTÉS

A Habitat for Humanity Magyarország csatlakozott az adományozási kultúra javítását, az adományok felhasználásának átláthatóságát célzó - 9 civil szervezet összefogásában létrehozott Etikai kódexhez.

A Habitat for Humanity Magyarország egyik szervezetének (alapítvány és nonprofit kft.) bevételei sem haladják meg a 100 millió forintot évente, ezért a szervezet nem köteles könyvvizsgálatot végeztetni.

A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány aláírója az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének, melynek előírásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A szervezet gazdálkodását az Alapítvány Felügyelő Bizottsága ellenőrzi.

 

Az Alapítvány irataiba, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott jogszabályi előírásoknak és az Alapítvány Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az Alapítvány titkárságán (1065 Budapest, Hajós u. 9. IV/. 16.) bárki betekinthet munkaidőben. A betekintés során mindvégig szem előtt kell tartani, hogy személyes adatokat, üzleti titkokat vagy egyéb adatvédelmi vagy személyiségi jogi szempontból érzékeny adatokat jogosulatlan személy nem ismerhet meg.

A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány kuratóriuma következő ülését 2015. május 26-án tartja, az alapítvány székhelyén (1065 Budapest - Hajós utca 9.). Az ülés 16:00-kor kezdődik. Napirendi pontok: az alapítvány és az alapítvány tulajdonában álló nonprofit kft. éves beszámolójának megvitatása és elfogadása.c

A csatlakozó szervezetek listája

A HFH International Nonprofit Kft. nonprofit önarcképe

A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány nonprofit önarcképe

A 2016-os év beszámolói, jelentései:

A Habitat for Humanity 2016 évi panaszkezelési beszámolója

Közhasznúsági jelentés 2016 Habitat for Humanity Mo. Alapítvány

Közhasznúsági jelentés 2016 HFHI Hungary Nonprofit Kft.

Független könyvvizsgálói jelentés 2016 Habitat for Humanity Mo. Alapítvány

Független könyvvizsgálói jelentés 2016 HFHI Hungary Nonprofit Kft

 2016 éves beszámoló HFHI Hungary NKft

 

Letölthető dokumentumok